Wednesday, November 10, 2010

Kotex 墊墊

小克又話:

「有人說:聾貓乜都出,出衛生巾吖笨!哎,點知真係出咗,不,是衛生巾牌子出的mousepad,再可去唔知邊度,好似萬寧,換個暖包!呢個冬天,經痛有救星:)去買本fashion & beauty啦 」

No comments: